É a actividade que consiste en extraer bivalvos a bordo dunha embarcación e coa axuda dun rastro de tracción manual (raño).