A Ría de Arousa concentra un gran número de barcos pesqueiros de baixura, pero hai que matizar tamén, que o número de tripulantes de cada embarcación é moi baixo, e mesmo, en ocasións, un só home pode faenar en cada barco.

Unha situación moi diferente á que se observa no caso da pesca de altura, na que unha única embarcación pode enrolar a un número elevado de mariñeiros.