Sustentabilidade

A pesca sostible é aquela que coida do medio mariño, na que as artes pesqueiros non danan o ecosistema, que son fixos, pasivos, non arrastrados. As nasas, os anzois, o enmalle. Medidas como luces de malla de rede máis grandes que permiten aos peixes máis pequenos escapar e creación de reservas mariñas.

Pesca e artes locais

A Confraría quere fomentar a actividade pesqueira artesanal que se basea en técnicas de pesca tradicionais onde non se utilizan redes de arrastre, palangres, grandes redes de cerco, nin dragas hidráulicas, polo cal non se destrúen ecosistemas mariños.

Explotación responsable

Está probado que aplicar os códigos de pesca responsable e sostible é beneficioso para o sector, pois limita a sobrepesca e permite que, de forma natural, as poboacións de peces reprodúzanse. O problema é que esas boas prácticas son difíciles de controlar e poucos as cumpren.