Mellora da calidade dos produtos pesqueiros na lonxa do Grove – PE209G/2022-14

A Confraría de Pescadores San Martín do Grove, dunha axuda económica de 85.209,50€, dos cales o 75% son co-financiados polo FEMP e o 25% pola Comunidade Autónoma, para realizar o proxecto de “Mellora da calidade dos produtos pesqueiros na Lonxa do Grove” O obxectivo xeral do proxecto é mellorar a calidade dos produtos desembarcados procedentes…

Eliminación de adultos e ootecas de especies exóticos invasoras Hexaples trunculus e Bolinus brandaris – PE209B/2022F-024

A Confraría de Pescadores San Martín foi beneficiaria dunha axuda económica de 55.000€, dos cales o 75% son cofinanciados polo FEMP e o 25% pola Comunidade Autónoma, para a eliminación de adultos e ootecas das especies invasoras Murex trunculus e Bolinus brandaris na Enseada do Grove. O obxectivo xeral do proxecto son: Reducir e controlar…