Xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas no ámbito territorial da Confraría de Pescadores San Martín do Grove – Exp. PE209C-2019F-025

A Confraría de Pescadores San Martín do Grove foi beneficiaria dunha axuda económica, financiada polo FEMP, para a realización de proxectos colectivos que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, por importe de 138.960€. Este proxecto ten un prazo de…

Adquisición de tractor para o colectivo de marisqueo a pé (Castrelo)

A Confraría de Pescadores San Martín do Grove foi beneficiaria no ano 2019 dunha axuda económica da Deputación de Pontevedra por importe de 21.702,01€ para a adquisición dun tractor para o colectivo de marisqueo a pé. Coa compra deste tractor, podense realizar labores de arados nas praias de Castrelo. O obxetivo principal deste proxecto é…

Eliminación de adultos e ootecas das especies exóticas invasoras Murex trunculus e Bolinus Brandaris na Enseada de O Grove – PE209B/2018-041

A Confraría de Pescadores San Martín recibíu unha axuda económica de 32.000€ no ano 2019 a través das axudas a proxectos colectivos financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables. Este proxecto se centra  en dúas accións principais: – Eliminación de individuos das…