PE209G-2023/08: Adquisición de hidrolimpiadora e equipamentos de pesaxe

A Confraría de Pescadores San Martín do Grove, dunha axuda económica de 12.975€, dos cales o 75% son co-financiados polo FEMP e o 25% pola Comunidade Autónoma, para realizar o proxecto de “Adquisición de hidrolimpiadora e equipamentos de pesaxe”   O principal obxectivo que se pretende conseguir con este proxecto é mellorar a calidade e…

PE610A-2022-08: Actividades formativas do sector pesqueiro na Confraría de Pescadores San Martín do Grove

A Cofradía de Pescadores San Martín foi beneficiaria dunha axuda económica, para realizar proxectos formativos, financiada nun 75% polo FEMP e 25% pola Comunidade Autónoma, de 30.267,15€, Coa presentación deste proxecto formativo o que se pretende é a formación permanente dos asociados/as, así como das súas parellas de modo que se mellore a súa seguridade…