Melloras na comercialización e adquisición de equipamentos na Cofradía de Pescadores San Martín do Grove

A Cofradía de Pescadores San Martín recibiu unha axuda económica da Deputación de Pontevedra de 24.941,62€ a través das subvencións ás confrarías de pescadoras e pescadores, á federación de confraría e ás agrupacións de mariscadoras da provincia de Pontevedra para investimentos durante o exercicio 2022.   Co fin de mellorar a comercialización  das producións pesqueiras…

Mellora da calidade dos produtos pesqueiros na lonxa do Grove – PE209G/2022-14

A Confraría de Pescadores San Martín do Grove, dunha axuda económica de 85.209,50€, dos cales o 75% son co-financiados polo FEMP e o 25% pola Comunidade Autónoma, para realizar o proxecto de “Mellora da calidade dos produtos pesqueiros na Lonxa do Grove” O obxectivo xeral do proxecto é mellorar a calidade dos produtos desembarcados procedentes…