MAR SEN LIXO – PE209F 2022/06

A confraría de pescadores San Martín recibiu una axuda económica de 116.070,37€ a través das axudas a proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo e Marítimo da Pesca (FEMP) para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos mariños ao proxecto “Mar sen…

Formación profesional do sector pesqueiro na Confraría de pescadores San Martín – PE610A-2021-09

A Confraría de Pescadores San Martín foi beneficiaria dunha axuda económica, para realizar proxectos formativos, financiada nun 75% polo FEMP e 25% pola Comunidade Autónoma, por importe de 9.672,80€. O obxectivo xeral do proxecto é a formación permanente dos asociados/as, así como as súas parellas. Entre os obxectivos específicos están: Formación profesional en materia sanitaria.…

Protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas na Confraría de Pescadores San Martín do Grove – PE209C-2021F-029

A Confraría de Pescadores San Martín foi beneficiaria dunha axuda económica de 324.028,62€ dos cales o 75% corresponden a fondos FEMP e o 25% a fondos da CA, para a realización de proxectos colectivos que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos…