Rexeneración da zona marisqueira intermareal de San Marcos (AR-106-1) – PE209H-2021-0008

A Confraría de Pescadores San Martín foi beneficiaria dunha axuda económica de 15.000€, financiados con fondos propios da Comunidade Autónoma, para o proxecto de “Rexeneración da zona marisqueira intermareal de San Marcos (AR-106-1)” Os obxectivos xerais do proxecto son: Aumentar a biodiversidade ao complementar este proxecto os anteriores de reintroducción de ameixa babosa. Aumentar a…

Restauración e rexeneración no banco marisqueiro do Rego do Sol (AR-101) – PE209B-2021F-010

A Confraría de Pescadores San Martín foi beneficiaria dunha axuda económica de 22.500€, dos cales o 75% son cofinanciados polo FEMP e o 25% pola Comunidade Autónoma, para o proxecto de “Restauración e rexeneración do banco marisqueiro do Rego do Sol (AR-101)” Os obxectivos xerais do proxecto son: – Contribuír á conservación e restauración dos…

Restauración e rexeneración no banco marisqueiro de A Cantareira (AR-076) – PE209B-2021F-009

A Confraría de Pescadores San Martín foi beneficiaria dunha axuda económica de 36.000€, dos cales o 75% son cofinanciados polo FEMP e o 25% pola Comunidade Autónoma, para o proxecto de “Restauración e rexeneración do banco marisqueiro de A Cantareira (AR-076)” Os obxectivos xerais do proxecto son: – Contribuír á conservación e restauración dos hábitats…