«Adquisición de máquinas clasificadoras de bivalvos» – GALP5-203

A Confraría de Pescadores San Martín do Grove, foi beneficiaria dunha axuda ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca, no marco do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca 2014-2020, por un importe de 26.000€, para a “Adquisición…

«Restauración e rexeneración do banco marisqueiro de Porca Morta» – PE209B-2020F-010

A Confraría de Pescadores San Martín foi beneficiaria dunha axuda económica de 34.600€, dos cales o 75% son cofinanciados polo FEMP e o 25% pola Comunidade Autónoma, para o proxecto de “Restauración e rexeneración do banco marisqueiro de Porca Morta” O obxectivo xeral do proxecto son: Mellora do substrato. Aumento da biodiversidade na zona. Limpeza…