AVISO LEGAL

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, a CONFRARÍA DE PESCADORES SAN MARTÍN DO GROVE, infórmalle que se atopa inscrita na Consellería do Mar cos seguintes datos:

Denominación social: COFRADIA DE PESCADORES SAN MARTIN DO GROVE
C.I.F.: G36014744
Domicilio social: RÚA PRAZA O CORGO, 2 36980 O GROVE (PONTEVEDRA)
Teléfono: 986733590
FAX: 986732828 Correo electrónico a efectos de comunicación: info@cofradiaogrove.es

Delegado de Protección de Datos: Teléfono: 984283532 Correo electrónico: delegadoprotecciondatos@prodasva.org

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e CONFRARÍA DE PESCADORES SAN MARTÍN DO GROVE consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web www.cofradiaogrove.es (en diante, A WEB), do que é titular COFRADIA DE PESCADORES SAN MARTIN DO GROVE.

A navegación pola web de COFRADIA DE PESCADORES SAN MARTIN DO GROVE atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, con todo, COFRADIA DE PESCADORES SAN MARTIN DO GROVE condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ao previo enchemento do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a COFRADIA DE PESCADORES SAN MARTIN DO GROVE, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.
O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a COFRADIA DE PESCADORES SAN MARTIN DO GROVE e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.
O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a COFRADIA DE PESCADORES SAN MARTIN DO GROVE ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

COFRADIA DE PESCADORES SAN MARTIN DO GROVE non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas na WEB e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

COFRADIA DE PESCADORES SAN MARTIN DO GROVE declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera danos que, aos usuarios da WEB, puidesen derivarse da navegación pola mesma. En consecuencia, COFRADIA DE PESCADORES SAN MARTIN DO GROVE non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS

Esta páxina web pode recoller datos dos seus visitantes por medio do uso de cookies. Consultar a política de cookies, no seu caso.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro.

PROTECCIÓN DE DATOS

No caso de que na web recóllanse datos de carácter persoal, para máis información consultar a política de privacidade.