Organigrama Confraría do Grove

Neste espazo sobre a organización da confraría poderás atopar tanto o organigrama do organismo xestor así como aos diferentes representantes en cada un dos cargos.

Organigrama Confraría do Grove

Cargos

Patrón Maior

Antonio Manuel Otero Aguín
26/07/2014

Vicepatrona Maior Primeira

Dolores Gondar Meis
26/07/2014

Vicepatrón Maior Segundo

Jose Luís Barreiro Otero
26/07/2014

Vocal Cabildo

María del Carmen Besada Meis
26/07/2014

Vocal Cabildo

Jose Luís Bravo Pereira
26/07/2014

Vocal Cabildo

Marcelino Estévez Vázquez
26/07/2014

Vocal Cabildo

Jose Fernández Casal
26/07/2014

Vocal Cabildo

María del Carmen Fontoira Bea
26/07/2014

Vocal Cabildo

Ana María Menéndez Fernández
26/07/2014

Vocal Cabildo

Jose Antonio Mouriño Álvarez
14/08/2014

Vocal Cabildo

Martín Vidal Barreiro
26/07/2014

Vocal Xunta Xeral

María Josefina Besada Meis
11/07/2014

Vocal Xunta Xeral

David Casal Fontán
11/07/2014

Vocal Xunta Xeral

José García Lijó
11/12/2015

Vocal Xunta Xeral

María Carmen Castro Vázquez
11/07/2014

Vocal Xunta Xeral

Gerardo García Iglesias
11/07/2014

Vocal Xunta Xeral

Félix González Piñeiro
11/07/2014

Vocal Xunta Xeral

Jose Luís Leiro Otero
11/07/2014

Vocal Xunta Xeral

Miguel Ángel Magariños Vidal
11/07/2014

Vocal Xunta Xeral

Fernando Méndez Miniño
11/07/2014

Vocal Xunta Xeral

María Luisa Míguez Lamelas
11/07/2014

Vocal Xunta Xeral

Jose Moisés Otero Padín
11/07/2014

Vocal Xunta Xeral

Raquel Otero Souto
11/07/2014

Vocal Xunta Xeral

María del Carmen Rey Aguiar
11/07/2014

Vocal Xunta Xeral

Dolores Rodiño Méndez
11/07/2014