Porto de Meloxo

O porto de Meloxo se situa entre as puntas de Meloxo, ao norte, e Moreiras, ao sur, que sobresaen 500 metros na península do Grove. Na entrada ao porto atopámonos con sondas de 3 metros na súa medianía.

Porto do Grove

O porto pesqueiro e marisqueiro do Grove atópase na beira meridional da Ría de Arousa, situado na zona que serve de límite entre esa ría e a de Pontevedra. A enseada é ampla e nas proximidades da súa punta construíuse un pequeno pantalán.