Descarga de documentos

Neste apartado atoparás ligazóns a manuais,  artigos e información de utilidade en xeral, que che poderás descargar, imprimir e compartir cos teus contactos. Con iso tentamos seleccionar e recompilar os documentos que son de interese xeral sobre a pesca e que axuden no noso labor de divulgación e formación do sector.

Política pesqueira na Unión Europea

As poboacións de peixes poden ser renovables, pero tamén son finitas, polo que, a non ser que se xestionen adecuadamente, corremos o risco de sobre explotalas e de esgotalas.

Análise da potencialidade das axudas do IFOP e FEP

O sector da pesca e a acuicultura ha experimentando numerosos cambios nos últimos anos enfrontándose a novos retos e problemas que requiren dunha intervención urxente.

Folleto de produtos do mar

Este folleto contén un resumo da maioría de especies que se venden na lonxa do Grove.