A Confraría de Pescadores San Martín do Grove, foi beneficiaria dunha axuda ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca, no marco do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca 2014-2020, por un importe de 26.000€, para a “Adquisición de máquinas clasificadoras de bivalvos”.

O obxectivo xeral deste proxecto é mellorar a competitividade do sector pesqueiro, a través da mellora no control e rastrexabilidade dos produtos procedentes da pesca.

Con este proxecto preténdese:

  • Diminuír o número de lesións e accidentes relacionados co traballo, posto que o cribado do marisco faise de forma manual.
  • Mellorar a seguridade e hixiene dos traballadores do mar.
  • Modernización do ámbito socioeconómico do sector, a través da adquisición de novas ferramentas de traballo.
  • Fomento da competitividade da lonxa do Grove, respecto a outras lonxas

Os obxectivos específicos do proxecto son:

  • Axilizar e simplificar o proceso de selección do marisco na lonxa.
  • Recortar os tempos de traballo.
  • Mellorar as condicións de traballo na lonxa.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario