A Confraría de Pescadores San Martín recibíu unha axuda económica de 32.000€ no ano 2019 a través das axudas a proxectos colectivos financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables.

Este proxecto se centra  en dúas accións principais:

– Eliminación de individuos das especies citadas e as súas postas.

– Recollida de datos de distribución, abundancia, densidades, e outros parámetros que axuden nun maior coñecemento das especies.

 

Os obxectivos xerais son:

– Reducir e controlar as poboacións destes murícidos.

– Obter datos para un mellor coñecemento das especies.

– Diminuír a mortaldade por predación e aumentar o recrutamento dos moluscos bivalvos dos bancos da Enseada.

– Mellorar a biodiversidade e conservación nunha zona de gran valor medio ambiental.

Outros obxectivo específicos:

  • Control e eliminación das dúas especies de murícidos mediante técnicas de mergullo.
  • Cartografiado da zona de actuación e recollida de datos de interese.
  • Eliminación de residuos que se atopen na zona submareal de Enseada.
  • Reducir a depredación sobre os bancos marisqueiros da Enseada de O Grove.
  • Aumentar os coñecementos sobre a bioloxía destas especies.

Os resultados esperados do proxecto son:

Coas accións incluídas no proxecto se prevé, non a eliminación completa das dúas especies de murícidos, pero si polo menos ter un certo control da poboación das dúas especies. Isto terá un efecto moi positivo sobre os bancos marisqueiros e sobre as poboacións naturais de moluscos bivalvos da Enseada.

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario