Desenvolvemento de contidos multimedia para a lonxa do Grove

No conxunto das actuacións previstas para o 2016 e 2017, se encontra o desenvolvemento de contidos multimedia que se poderán consultar en pantallas interactivas colocadas na lonxa do Grove. Co desenvolvemento de contidos multimedia para a lonxa do Grove, búscase cumplir os seguintes obxectivos definidos pola Confraría do Grove: Facilitar o acceso á información, na…

Plataforma de comunicación interna

No conxunto das actuacións previstas para o 2016 e 2017, se atopa para este ano o "Desenvolvemento dunha Plataforma de comunicación interna" que contará con un panel de xestión interno que surtirá unha App para dispositivos móbiles, na que os asociados poderán encontrar noticias, avisos, enquisas,... jQuery(document).ready(function($){ $('.ult-carousel-15459867095b4f134f61a06').slick({dots: true,autoplaySpeed: 5000,speed: 300,infinite: true,arrows: true,nextArrow: '',prevArrow: '',slidesToScroll:1,slidesToShow:3,swipe:…

Mellora da gobernanza na xestión pesqueira artesanal – GALP5/18

Este proxecto ten como obxetivo xeral fortalecer a pesca a pequena escala e empoderar na gobernanza das súas actividades pesqueiras ós pescadores tradicionais a través do traballo de elaboración dun documento de diagnose que recolla a dependencia socio-económica das confrarías dos GALPs Ria de Arousa, Ría de Pontevedra e Ría de Vigo no ámbito territorial das augas do P.N. Illas Atlánticas e as medidas de xestión pesqueira propostas por estas entidades.