Adquisición de carretilla eléctrica

A Confraría de Pescadores San Martin foi beneficiaria dunha axuda económica da Deputación de Pontevedra a través das subvencións ás Confrarías de pescadores, á Federación de Confrarías e ás agrupacións de mariscadoras da Provincia de Pontevedra, de 25.800€ para a adquisición dunha carretilla eléctrica para a lonxa. O principal resultado que se pretende acadar con…

Proxecto Rexeneración de zona marisqueira intermareal do lugar de O Pereiro – PE209H-2020-019

A Confraría de Pescadores San Martín foi beneficiaria dunha axuda económica de 15.000€,  a través das Axudas da Consellería do Mar para proxectos de rexeneración de bancos marisqueiros con problemas de perda de produción  e que contribúan a unha mellor xestión e conservación sustentable dos recursos mariños, para acometer o proxecto de rexeneración da zona…

Proxecto de eliminación de adultos e ootecas das especies invasoras – PE209B-2020F-021

A Confraría de Pescadores San Martín foi beneficiaria dunha axuda económica de 60.000€, dos cales o 75% son cofinanciados polo FEMP e o 25% pola Comunidade Autónoma, para a eliminación de adultos e ootecas das especies invasoras Murex trunculus e Bolinus brandaris na Enseada do Grove. O obxectivo xeral do proxecto son: Reducir e controlar…