Mellora das condicións de traballo dos asociados e traballadores nos bancos marisqueiros e na lonxa da Confraría do Grove – GALP5/114

A Confraría de Pescadores San Martín do Grove, foi beneficiaria dunha axuda ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca, no marco do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca 2014-2020, por un importe de 32.867,70€. O obxectivo…

Proxecto rexeneración e restauración do banco marisqueiro de a pé “A Piscina” na Illa de Toxa – PE209B-2017-009

A Confraría de Pescadores San Martín do Grove foi beneficiaria no ano 2018 dunha subvención de 18.000€ a través das axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables. A porcentaxe de cofinanciamento das axudas son do 75% con fondos…

Proxecto de rexeneración e restauración de banco marisqueiro de a flote. Zona exterior de Terra de Porto e zona sur de Cantareira – Cantodorxo – PE209B 2017/012

A Confraría de Pescadores San Martín do Grove foi beneficiaria no ano 2018 dunha subvención de 18.000€ a través das axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables. O obxetivo principal deste proxecto é rexenerar a parcela situada dentro…