Proxecto “Eliminación de adultos e ootecas das especies exóticas invasoras” – PE209B 2017/030

  A Confraría de Pescadores San Martín do Grove foi beneficiaria no ano 2018, dunha subvención de 33.279,13€ a través das axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables. O obxectivo principal deste proxecto é a eliminación parcial dos…

Xestión e Conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas. PE209C-2017F-038

A Confraría de pescadores San Martín do Grove, recibíu unha axuda económica no ano 2017 de 62.220€ e de 62.220€ no ano 2018, a través de proxectos colectivos, financiados polo FEMP, que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así…

Mellora nas condicións de traballo da Lonxa do Grove PE209D/12-18

A Confraría de pescadores San Martín do Grove, foi beneficiaria no ano 2018 dunha axuda por importe de 18.600€ para proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a modernización das infraestructuras dos portos pesqueiros, lugares de desembarque e das lonxas, que melloren as condicións de traballo e seguridade das persoas. Con esta axuda económica a Confraría…