A Confraría de Pescadores do Grove, realiza cada ano diversos proxectos  de interese para o sector. Estos son algúns dos proxectos que estamos a desenrrolar ou que xa están postos en marcha.

Melloras na comercialización e adquisición de equipamentos na Cofradía de Pescadores San Martín do Grove

A Cofradía de Pescadores San Martín recibiu unha axuda económica da Deputación de Pontevedra de 24.941,62€ a través das subvencións ás confrarías de pescadoras e pescadores, á federación de confraría e ás agrupacións de mariscadoras da provincia de Pontevedra para investimentos durante o exercicio 2022.   Co fin de mellorar a comercialización  das producións pesqueiras…

Detalles