A Confraría de Pescadores do Grove, realiza cada ano diversos proxectos  de interese para o sector. Estos son algúns dos proxectos que estamos a desenrrolar ou que xa están postos en marcha.

Eliminación de adultos e ootecas de especies exóticos invasoras Hexaples trunculus e Bolinus brandaris – PE209B/2022F-024

A Confraría de Pescadores San Martín foi beneficiaria dunha axuda económica de 55.000€, dos cales o 75% son cofinanciados polo FEMP e o 25% pola Comunidade Autónoma, para a eliminación de adultos e ootecas das especies invasoras Murex trunculus e Bolinus brandaris na Enseada do Grove. O obxectivo xeral do proxecto son: Reducir e controlar…

Detalles