A Confraría de Pescadores do Grove, realiza cada ano diversos proxectos  de interese para o sector. Estos son algúns dos proxectos que estamos a desenrrolar ou que xa están postos en marcha.

“Adquisición de máquinas clasificadoras de bivalvos” – GALP5-203

A Confraría de Pescadores San Martín do Grove, foi beneficiaria dunha axuda ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca, no marco do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca 2014-2020, por un importe de 26.000€, para a “Adquisición…

Detalles

“Restauración e rexeneración do banco marisqueiro de Porca Morta” – PE209B-2020F-010

A Confraría de Pescadores San Martín foi beneficiaria dunha axuda económica de 34.600€, dos cales o 75% son cofinanciados polo FEMP e o 25% pola Comunidade Autónoma, para o proxecto de “Restauración e rexeneración do banco marisqueiro de Porca Morta” O obxectivo xeral do proxecto son: Mellora do substrato. Aumento da biodiversidade na zona. Limpeza…

Detalles

“Xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas na C.P. San Martín” – PE209C-2020F-042

A Confraría de Pescadores San Martin foi beneficiaria dunha axuda económica a través das axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como o fomento da sensibilización ambiental, de 140.070€, repartidos en…

Detalles