A Confraría de Pescadores do Grove, realiza cada ano diversos proxectos  de interese para o sector. Estos son algúns dos proxectos que estamos a desenrrolar ou que xa están postos en marcha.

Protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas na Confraría de Pescadores San Martín do Grove – PE209C-2021F-029

A Confraría de Pescadores San Martín foi beneficiaria dunha axuda económica de 324.028,62€ dos cales o 75% corresponden a fondos FEMP e o 25% a fondos da CA, para a realización de proxectos colectivos que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos…

Detalles

Rexeneración da zona marisqueira intermareal de San Marcos (AR-106-1) – PE209H-2021-0008

A Confraría de Pescadores San Martín foi beneficiaria dunha axuda económica de 15.000€, financiados con fondos propios da Comunidade Autónoma, para o proxecto de “Rexeneración da zona marisqueira intermareal de San Marcos (AR-106-1)” Os obxectivos xerais do proxecto son: Aumentar a biodiversidade ao complementar este proxecto os anteriores de reintroducción de ameixa babosa. Aumentar a…

Detalles

Restauración e rexeneración no banco marisqueiro do Rego do Sol (AR-101) – PE209B-2021F-010

A Confraría de Pescadores San Martín foi beneficiaria dunha axuda económica de 22.500€, dos cales o 75% son cofinanciados polo FEMP e o 25% pola Comunidade Autónoma, para o proxecto de “Restauración e rexeneración do banco marisqueiro do Rego do Sol (AR-101)” Os obxectivos xerais do proxecto son: – Contribuír á conservación e restauración dos…

Detalles