A Confraría de Pescadores do Grove, realiza cada ano diversos proxectos  de interese para o sector. Estos son algúns dos proxectos que estamos a desenrrolar ou que xa están postos en marcha.

PE209F-2023/01: MAR SEN LIXO II

A cofradía de pescadores San Martín do Grove, recibiu una axuda económica de 39.844,93€ a través das axudas a proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo e Marítimo da Pesca (FEMP) para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos mariños ao proxecto…

Detalles

PE209H-2023-015: Rexeneración do banco marisqueiro do Lombo das Ostras

A Confraría de Pescadores San Martín foi beneficiaria dunha axuda económica de 14.960€, financiados con fondos propios da Comunidade Autónoma, para o proxecto de “REXENERACIÓN DO BANCO MARISQUEIRO LOMBO DAS OSTRAS (AR-082)”   Os obxectivos xerais do proxecto son:   Aumentar a biodiversidade ao complementar este proxecto os anteriores de reintroducción de ameixa babosa. Aumentar…

Detalles