A Confraría de Pescadores do Grove, realiza cada ano diversos proxectos  de interese para o sector. Estos son algúns dos proxectos que estamos a desenrrolar ou que xa están postos en marcha.

Xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas

Xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas no ámbito territorial da Confraría de Pescadores San Martín do Grove Este proxecto plurianual, consta de dúas anualidades; 2016 e 2017. E está subvencionado en 124.440€ polo FEMP, a través das axudas a proxectos colectivos que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade maríña a…

Detalles

Mellora da gobernanza na xestión pesqueira artesanal – GALP5/18

Este proxecto ten como obxetivo xeral fortalecer a pesca a pequena escala e empoderar na gobernanza das súas actividades pesqueiras ós pescadores tradicionais a través do traballo de elaboración dun documento de diagnose que recolla a dependencia socio-económica das confrarías dos GALPs Ria de Arousa, Ría de Pontevedra e Ría de Vigo no ámbito territorial das augas do P.N. Illas Atlánticas e as medidas de xestión pesqueira propostas por estas entidades.

Detalles

Plataforma de comunicación interna

No conxunto das actuacións previstas para o 2016 e 2017, se atopa para este ano o "Desenvolvemento dunha Plataforma de comunicación interna" que contará con un panel de xestión interno que surtirá unha App para dispositivos móbiles, na que os asociados poderán encontrar noticias, avisos, enquisas,... jQuery(document).ready(function($){ $('.ult-carousel-11110001335b4f10e8658b7').slick({dots: true,autoplaySpeed: 5000,speed: 300,infinite: true,arrows: true,nextArrow: '',prevArrow: '',slidesToScroll:1,slidesToShow:3,swipe:…

Detalles