A Confraría de Pescadores do Grove, realiza cada ano diversos proxectos  de interese para o sector. Estos son algúns dos proxectos que estamos a desenrrolar ou que xa están postos en marcha.

Lonxanatur – Galp 5/17

O proxecto Lonxanatur foi financiado polo FEMP, e ten como obxectivo principal a mellora da competitividade do sector pesqueiro a través da diversificación, en especial a través do aumento do valor engadido das producións pesqueiras grazas as acción promocionais tanto dos produtos do mar, como da posta en valor do traballo de mariñeiros e mariscadoras,…

Detalles

Plataforma de comunicación interna

No conxunto das actuacións previstas para o 2016 e 2017, se atopa para este ano o "Desenvolvemento dunha Plataforma de comunicación interna" que contará con un panel de xestión interno que surtirá unha App para dispositivos móbiles, na que os asociados poderán encontrar noticias, avisos, enquisas,... jQuery(document).ready(function($){ $('.ult-carousel-5861062185b094795e1ea4').slick({dots: true,autoplaySpeed: 5000,speed: 300,infinite: true,arrows: true,nextArrow: '',prevArrow: '',slidesToScroll:1,slidesToShow:3,swipe:…

Detalles