A Confraría de Pescadores do Grove, realiza cada ano diversos proxectos  de interese para o sector. Estos son algúns dos proxectos que estamos a desenrrolar ou que xa están postos en marcha.

Mellora das condicións de traballo dos asociados e traballadores nos bancos marisqueiros e na lonxa da Confraría do Grove – GALP5/114

A Confraría de Pescadores San Martín do Grove, foi beneficiaria dunha axuda ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca, no marco do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca 2014-2020, por un importe de 32.867,70€. O obxectivo…

Detalles

Proxecto rexeneración e restauración do banco marisqueiro de a pé “A Piscina” na Illa de Toxa – PE209B-2017-009

  A Confraría de Pescadores San Martín do Grove foi beneficiaria no ano 2018 dunha subvención de 18.000€ a través das axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables. O principal obxectivo deste proxecto é recuperar o banco marisqueiro…

Detalles