A Confraría de Pescadores do Grove, realiza cada ano diversos proxectos  de interese para o sector. Estos son algúns dos proxectos que estamos a desenrrolar ou que xa están postos en marcha.

Adquisición de equipamento para a lonxa do Grove – Exp. PE209D-2019/26

A Confraría de Pescadores San Martín do Grove, foi beneficiaría dunha axuda económica, financiada polo FEMP, para a modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, lonxas e lugares de desembarque de 53.040€. Gracias a esta axuda económica a Confraría de Pescadores San Martín do Grove adquirirá: Dous equipos de clasificación para moluscos bivalvos. Dúas básculas para…

Detalles