A Confraría de Pescadores do Grove, realiza cada ano diversos proxectos  de interese para o sector. Estos son algúns dos proxectos que estamos a desenrrolar ou que xa están postos en marcha.

Lonxanatur – Galp 5/17

O proxecto Lonxanatur foi financiado polo FEMP, e ten como obxectivo principal a mellora da competitividade do sector pesqueiro a través da diversificación, en especial a través do aumento do valor engadido das producións pesqueiras grazas as acción promocionais tanto dos produtos do mar, como da posta en valor do traballo de mariñeiros e mariscadoras,…

Detalles