Un dos obxectivos da Confraría de Pescadores San Martiño do Grove é representar e defender os intereses de todos os seus asociados así como ao sector pesqueiro en xeral, ante as administracións públicas e outras instancias e organismos, públicos ou privados, tanto en España como fóra dela.

Para cumprir este obxectivo, mantemos contacto cos organismos estatais e autonómicos, participamos nos procesos lexislativos e regulamentarios que afectan ao conxunto do sector e propoñemos reformas en materias de interese sectorial para determinados grupos sectoriais.

Así mesmo promovemos o contacto con outras entidades e institucións públicas ou privadas, tanto de ámbito nacional como internacional, co obxectivo de axuntar esforzos en prol dos intereses comúns.

Proximamente publicaremos neste apartado as noticias relacionadas coa representación.