Organigrama Confraría do Grove

Neste espazo sobre a organización da confraría poderás atopar tanto o organigrama do organismo xestor así como aos diferentes representantes en cada un dos cargos.

Organigrama Confraría do Grove

Cargos

Patroa Maior

María del Carmen Besada Meis
25/11/2022

Vicepatrón Maior Primeira

Antonio Manuel Otero Aguín
25/11/2022

Vicepatroa Maior Segunda

Almudena Martínez Camiña
25/11/2022

Vocal Cabildo

María Jose Castro Seoane
25/11/2022

Vocal Cabildo

Juan Pablo Padín González
25/11/2022

Vocal Cabildo

Carlos Barreiro Sousa
25/11/2022

Vocal Cabildo

Jose Fernández Casal
25/11/2022

Vocal Cabildo

Jose Luis Pérez Naveiro
25/11/2022

Vocal Cabildo

Samuel Vázquez Galiñanes
25/11/2022

Vocal Cabildo

Diego Santos Parada
25/11/2022

Vocal Cabildo

David Casal Fontán
25/11/2022

Vocal Xunta Xeral

Fernando Lapido Franco
12/11/2022

Vocal Xunta Xeral

Ana Silva Vázquez
12/11/2022

Vocal Xunta Xeral

Patricia Rodiño Padín
12/11/2022

Vocal Xunta Xeral

María del Mar Doval Carballa
12/11/2022

Vocal Xunta Xeral

Ana María Menéndez Fernández
12/11/2022

Vocal Xunta Xeral

Cristina Álvarez Pintos
12/11/2022

Vocal Xunta Xeral

Carlos Fernández Meis
12/11/2022

Vocal Xunta Xeral

Félix Piñeiro González
12/11/2023

Vocal Xunta Xeral

Luis Alberto Vázquez Rodriguez
12/11/2022

Vocal Xunta Xeral

Celestino Rodriguez Franco
12/11/2022

Vocal Xunta Xeral

Juan Carlos Barreiro Otero
12/11/2022

Vocal Xunta Xeral

Miguel Angel Mascato Guillán
12/11/2022

Vocal Xunta Xeral

Jose Manuel Vázquez Castro
12/11/2022

Vocal Xunta Xeral

Juan Manuel Besada Aspres
12/11/2022