Organigrama Confraría do Grove

Neste espazo sobre a organización da confraría poderás atopar tanto o organigrama do organismo xestor así como aos diferentes representantes en cada un dos cargos.

Organigrama Confraría do Grove

Cargos

Patrón Maior

Antonio Manuel Otero Aguín
26/10/2018

Vicepatrona Maior Primeira

Dolores Gondar Meis
26/10/2018

Vicepatrón Maior Segundo

Samuel Vázquez Galiñanes
26/10/2018

Vocal Cabildo

María del Carmen Besada Meis
26/10/2018

Vocal Cabildo

Miguel a. Mascato Guillán
26/10/2018

Vocal Cabildo

Claudio Suárez Prieto
26/10/2018

Vocal Cabildo

Maria Elisa Garcia Buezas
26/10/2018

Vocal Cabildo

María del Carmen Fontoira Bea
26/10/2018

Vocal Cabildo

Ana María Menéndez Fernández
26/10/2018

Vocal Cabildo

Jose Luis Pérez Naveiro
14/10/2018

Vocal Cabildo

Félix Piñeiro González
30/10/2018

Vocal Xunta Xeral

Rosa Maria Campos Garcia
11/10/2018

Vocal Xunta Xeral

David Casal Fontán
11/10/2018

Vocal Xunta Xeral

José Manuel Fandiño Puente
11/10/2018

Vocal Xunta Xeral

María Luisa Vázquez Osorio
11/10/2018

Vocal Xunta Xeral

Jose Luis Barreiro Otero
11/10/2018

Vocal Xunta Xeral

Alfonso Padín Miguez
28/12/2018

Vocal Xunta Xeral

Eduardo Rey Radio
11/10/2018

Vocal Xunta Xeral

Jose Antonio Meis Álvarez
11/10/2018

Vocal Xunta Xeral

Fernando Méndez Miniño
11/10/2018

Vocal Xunta Xeral

María Luisa Míguez Lamelas
11/10/2018

Vocal Xunta Xeral

Juan Carlos Lois Magdalena
11/10/2018

Vocal Xunta Xeral

Raquel Otero Souto
11/10/2018

Vocal Xunta Xeral

María del Carmen Rey Aguiar
11/10/2018

Vocal Xunta Xeral

Fernando Rial Lastres
11/10/2018