A Cofraría de San Martiño do Grove ofrece este servizo aos seus socios, ao obxecto de que poidan acceder a información completa sobre axudas e subvencións convocadas polas distintas administracións publicas.

Próximamente publicaremos neste apartado máis información.