A Confraría de Pescadores San Martín do Grove, foi beneficiaria dunha axuda ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca, no marco do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca 2014-2020, por un importe de 12.738,67€, para o proxecto “COIDAMAR”.

O obxectivo xeral deste proxecto é o desenvolvemento de medidas e acción orientadas á preservación do medio mariño e dos recursos pesqueiros para garantir una pesca sostible.

Con este proxecto preténdese:

  • Realizar accións formativas de reciclaxe profesional.
  • Adquisición de equipamento para un mellor control, vixilancia e erradicación do furtivismo.
  • Control, vixilancia e erradicación do furtivismo.
  • Aproveitamento sostible do medio mariño.

Os obxectivos específicos do proxecto son:

  • Formación dos gardapescas marítimos.
  • Accións de estudo sobre determinados recursos mariños.
  • Accións formativas sobre o aproveitamento de cunchas.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario