Mellora da competitividade da Confraría de Pescadores San Martín / GALP5-178

A Confraría de Pescadores San Martín do Grove, foi beneficiaria dunha axuda ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca, no marco do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca 2014-2020, por un importe de 27.425,13€. O obxectivo xeral…

Adquisición de equipamento para a lonxa do Grove – Exp. PE209D-2019/26

A Confraría de Pescadores San Martín do Grove, foi beneficiaría dunha axuda económica, financiada polo FEMP, para a modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, lonxas e lugares de desembarque de 53.040€. Gracias a esta axuda económica a Confraría de Pescadores San Martín do Grove adquirirá: Dous equipos de clasificación para moluscos bivalvos. Dúas básculas para…

Xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas no ámbito territorial da Confraría de Pescadores San Martín do Grove – Exp. PE209C-2019F-025

A Confraría de Pescadores San Martín do Grove foi beneficiaria dunha axuda económica, financiada polo FEMP, para a realización de proxectos colectivos que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, por importe de 138.960€. Este proxecto ten un prazo de…